Condițiile de folosire ale website-ului furtunurigroup.com

Data actualizării ultime: 2017.      

 

І. Accesul și folosirea website-ului: furtunurigroup.com

Prin accesarea, navigarea sau descărcarea datelor oricărei părți a acestui website sau a conținutului său sau direcționarea sau înregistrarea la acesta sau orice altă folosire a acestui website și a conținutul său, fie ca un utilizător înregistrat sau vizitător neînregistrat, Dumneavoastra sunteți de acord cu prezentele Condiții de folosire. Accesul la și folosirea website-ului de către Dumneavoastra se supune prezentelor Condiții de folosire și a tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin accesarea și folosirea website-ului, vă exprimați acordul Dumneavoatsra necondiționat cu privire la prezentele Condiții de folosire, le acceptați fără restricții și/sau obiecții și sunteți obligați să le respectați. Recunoașteți că orice alte acorduri între Dumneavoastra și FURTUNURI GROUP SRL în acest sens se înlocuiesc cu prezentele Condiții de folosire. Dacă nu sunteți de acord și nu acceptați aceste Condiții de folosire, vă rugăm să ieșiți din website.

Dumneavoastra acceptați să nu accesați acest website prin orice alte mijloace decât prin indermediul interfeței oficiale și a intrării de utilizător, oferită cu scopul accesului acestui website de către vizitătorii neînregistrați și/sau registrați.

Orice alt acces va fi considerat o amenințare rău intenționată de hacking sau un pericol.

Accesul reglementat la acest website poate fi restricționat la un număr maxim de ori și/sau durată într-o anumită perioadă de timp.

 

ІІ. Proprietatea asupra conținutului

Website-ul furtunurigroup.com еste proproetatea societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL.

Conținutul acestui website și a tehnologiilor utilizate în el sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Toate tipurile de text, grafică, fotografie și de produse video și alte materiale postate pe website sunt proprietatea societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL sau a altor persoane, toate drepturile fiind rezervate, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Orice conținut, care constituie o marcă comercială, un logo sau o marcă de servicii este, de asemenea, o marcă comercială înregistrată sau neînregistrată a societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL sau a altor persoane.

Este strict interzisă utilizarea de către Dumneavoastra a oricărui conținutului acestui website în orice alt mod decât cel prevăzut în aceste Condiții de folosire, fără permisiunea în scris a proprietarului conținutului. Vă rugăm să fiți informați că drepturile asupra proprietății intelectuale vor fi apărate cu toată forța a legii, inclusiv prin căutarea urmăririi penale.

FURTUNURI GROUP SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile, designul, conținutul și Condițiile de folosire fără notificarea prealabilă.

Prezentul website furtunurigroup.com este susținut de către FURTUNURI GROUP SRL.

 

ІІІ. Concepte

În sensul prezentelor Condiții de folosire următorii termeni sunt folosite cu următoarea semnificație:

- „Servicii” înseamnă orice funcții, facilități, aplicații, informații sau alte servicii disponibile prin intermediul acestui website (inclusiv, acolo unde este cazul).

- „Condiții” înseamnă prezentele Condiții de folosire.

- „Utilizător” sau „Dumneavoastra” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează acest website, cu sau fără autorizație de FURTUNURI GROUP SRL și indiferent dacă Dumneavoastra sunteți sau nu sunteți înregistrat pentru a utiliza acest sau o parte a acestui website sau sunteți un Utilizător înregistrat a unei Servicii, oferite prin intermediul acestui website.

- „Acest website” sau „site” înseamnă website-ul cu următoarea adresă electronică furtunurigroup.com (pagina de acasă și paginile de web pe lângă aceasta) sau un alt set de date și/sau aplicații, susținute de către FURTUNURI GROUP SRL și accesibile prin rețelele conectate fizic sau fără fir (inclusiv Internet și rețelele, accesibile folosind un protocol de aplicații fără fir (wap) sau o tehnologie similară a acestuia) prin intermediul dispozitivelor de acces, cum ar fi PC-uri, laptop-uri, telefoane mobile, PDA-uri /dispositive personale digitale de organizare/, camere digitale, televizoare sau alte dispositive activate de rețea, la care aceste Condiții de folosire sunt menționate sau la care se face o referință într-un mod expres în legătură cu Utilizătorul, de la care se solicită să accepte prezentele Condiții de folosire.

Anumiți alți termini sunt definiți în textul de mai jos.

 

ІV. Folosirea website-ului de către Dumneavostra.

- Dacă nu se specifică altfel, Serviciile și informațiile actuale sunt prevăzute doar pentru scopuri personale și non-comerciale. Fără cunoștințe și permisiunea scrisă a societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL nu aveți dreptul să modificați, copiați, distribuiți, transferați, transmiteți, afișați, prezentați, reproduceți, interpretați, publicați, autorizați, creați lucrări derivative, vindeți informații, produse sau servicii, transmiteți sau utilizați într-un alt mod conținutul website-ului.

- Este interzisă folosirea website-ului pentru publicarea sau transmiterea unor materiale cu conținutul încălcător, amenințător, incorect, înșelător, abuziv, de hărțuire, defaimător, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, inflamător, pornografic sau pângăritor, precum și orice material care ar putea constitui sau încuraja un comportament, care ar putea fi considerat o infracțiune penală, dă naștere la tragerea sub răspunderea civilă sau ar fi în încălcare a vreunei legi. FURTUNURI GROUP SRL va coopera deplin cu orice autoritate de aplicare a legii, în orice ordine, care cere sau încredințează FURTUNURI GROUP SRL de a dezvălui identitatea oricărei persoane, care publică sau transferă astfel de informații sau materiale.

- Este interzisă folosirea website-ului pentru publicitate sau prezentarea unor propuneri de afaceri.

FURTUNURI GROUP SRL își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru orice daune și pretenții ale unor părți terțe, rezultate din violarea acestor Condiții de folosire și/sau utilizarea neautorizată a Serviciilor website-ului.

Utilizătorul urmează să nu folosește acest website sau Serviciile într-un mod, care este în încălcare a acestor Condiții de folosire (sau sensul lor) sau a unor legi sau regulamente aplicabile specific (inclusiv cele referitoare la utilizarea sistemelor publice de comunicații) sau care provoacă sau este susceptibil de a provoca daune, întrerupere sau deteriorare a acestui website sau a Serviciilor. Utilizătorul urmează să nu încerce să obțină acces neautorizat la orice parte a acestui website, a altor conturi de utilizător sau a altor sisteme de calculătoare, conectate la acest website, indiferent oare prin mijloacele de hacking, spargerea parolelor și altele. Utilizătorul nu poate colecta sau încerca să colecteze informații cu character personal relevante altora prin intermediul acestui website.

Comportamentele, activitățile vizitătorilor sau ale utilizătorilor website-ului și a Serviciilor în general, care nu îndeplinesc acordurile menționate în Condițiile de folosire ale website-ului și ale Serviciilor sale, se consideră fiind gesturi malitioase, de hacking și alte acte periculoase sau amenințări și constrâng inițierea unei proceduri de protecția juridică.

Contravenienții vor fi urmăriți penal, în măsura maximă posibilă.

 

V. Confidențialitate

FURTUNURI GROUP SRL se angajează să ia toate măsurile posibile pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal (de exemplu: nume, adresă, numărul de telefon, adresa de email), furnizate de către utilizătorii website-ului, precum și a nu le dezvălui cu excepția cazurilor în care sunt cerute de către organele de stat sau funcționării autorizați prin lege să solicite și să colecteze informații care conțin date cu caracter personal și în conformitate cu procedura legală.

Orice altă comunicare sau materiale, pe care le transmiteți către website, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii, etc., vor fi considerate neconfidențiale și nebrevetate.

FURTUNURI GROUP SRL se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Prezenta declarație de confidențialitate descrie procedura website-ului furtunurigroup.com ("Site-ul") de a colecta și utiliza date, aceasta nu se aplică altor website-uri online sau offline, a produselor sau a serviciilor societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL. La accesarea acestui website, Dumneavoastra sunteți de acord cu procedura de colectare și utilizare a informațiilor, descrisă în aceasta declarație de confidențialitate.

 

VІ. Colectarea datelor cu caracter personal

Contul unui utilizător înregistrat, parolă și securitate, condițiile de intrare / ieșire

Dacă pentru unele Servicii este necesar să vă faceți un cont, trebuie să urmăriți procesul de înregistrare, furnizându-ne cu informațiile actuale, complete, exacte și corecte, ca și cum este specificat în formularul respectiv. Trebuie să alegeți, de asemenea, o parolă și un nume de utilizător. Sunteți în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și a parolei Dumneavoastra. Sunteți de acord să ne anunțați imediat în caz de utilizarea neautorizată a contului Dumneavoastra sau o altă încălcare a securității. FURTUNURI GROUP SRL nu este responsabilă pentru orice pierderi, care puteți suporta, ca urmare a altcineva utilizând contul sau parola Dumneavostra, indiferent cu sau fără cunoștința. Ați putea fi tras la răspundere pentru pierderile, suferite de către FURTUNURI GROUP SRL sau o parte terță, care rezultă din utilizarea contului și a parolei Dumneavoastra de către o parte terță. Nu aveți dreptul să folosiți contul altcuiva fără permisiunea titularului contului respectiv.

Datele cu caracter personal colectate de către noi pot include numele Dumneavoastra, numele societății sau a organizației, adresa de email, numărul de telefon, datele societății.

Website-ul poate colecta anumite informații despre vizita Dumneavoastra, de exemplu: numele furnizorului Dumneavoastra de servicii de Internet și adresa de IP, prin care aveți acces la Internet, data și ora accesării website-ului, paginile, pe care le accesați și adresa de Internet a website-ului de la care ați accesat website-ul nostru. Aceste informații sun utilizate cu scopul de a îmbunătăți și administra website-ul și de a analiza tendințele.

Pentru a evita interceptarea și utilizarea adresei Dumneavoastra de email și a altor date cu caracter personal cu un scop nepotrivit sau rău intenționat, FURTUNURI GROUP SRL vă incurajează să fiți atenți atunci când publicați adresa Dumneavostra reala de email sau datele cu caracter personal în grupuri de știri, chat-uri și alte forumuri publice.

Pentru a trimite, încărca sau descărca materiale, a comunica prin sau a avea acces la acest website și o parte sau întregul conținut al website-ului, Utilizătorul poate fi rugat să prezinte detalii de înregistrare și să intre. O condiție de folosire a acestui website, a Serviciilor și a conținutului lui este toate detaliile privind înregistrarea Utilizătorului, pe care el le prezintă să fie și să rămân corecte, exacte, actuale și complete.

Dumneavoastra sunteți de acord să notificați imediat FURTUNURI GROUP SRL cu privire la orice modificări apărute, care sunt relevante înregistrării Dumneavoastra. Notificarea urmează să fie făcută la adresa de email oferită pe acest website.

Dacă FURTUNURI GROUP SRL consideră că aceste detalii sunt incorecte, neactuale sau incomplete sau în propria sa discreție consideră o astfel de acțune ar fi inadecvată (inclusiv cazurile, în care suspecteze înregistrarea unor profile multiple de Utilizător de către aceeași persoană), are dreptul de a refuza accesul Utilizătorului la website și/sau la oarecare dintre Serviciile sale și conținurul website-ului.

În cazurile, în care Dumneavoastra intrați cu scopul de a accesa acest website și este oferită o opțiune ieșire(sau asemenea), Dumneavoastra sunteți de acord să ieșiți din contul Dumneavoastra la sfârșitul sesiunii Dumneavoastra. FURTUNURI GROUP SRL își rezervă dreptul de a ieși un Utilizător intrat, al cărui cont este inactiv pentru o perioadă lungă de timp.

 

Parolă și detalii ale contului

Utilizătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității parolei lui/ei și a altor detalii și pentru toate activitățile din cadrul contul Utilizătorului. Orice utilizare neautorizată a contului Utilizătorului sau orice altă încălcare a securității urmează să fie notificate imediat la adresa de e-mail oferită pe acest website. Înregistrarea Dumneavoastra este personală și Dumneavoastra urmează să nu anunțați sau să prezentați numele Dumneavoastra de utilizător sau parola altor persoane. Orice dezvăluire de către Dumneavoastra a numelei Dumneavoastra de utlizător și/sau parola poate avea ca consecință rezilierea contului Dumneavoastra.

Folosirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de pe acest website sunt folosite pentru funcționarea website-ului și pentru furnizarea Serviciilor și executarea tranzacțiilor, pe care le-ați solicitat sau autorizat.

Având în vedere această folosire, FURTUNURI GROUP SRL poate utiliza datele cu caracter personal pentru a vă oferi serviciile mai eficiente, pentru a îmbunătăți website-ul și produsele și Serviciile respective în el și să faciliteze utilizarea website-ului, reducând necesitatea de introducerea constantă a acelorași informații sau prin personalizarea website-ului în funcție de preferințele și interesele Dumneavoastra. Pentru a vă oferi aceleași Servicii atunci când se lucrează cu alte produse noastre, informațiile colectate pe furtunurigroup.com pot fi combinate cu informații, colectate de alte servicii ale societății comercile FURTUNURI GROUP SRL.

 

VІІ.Folosirea cookie-urilor

Acest website folosește cookie-uri pentru a asigura integritatea procesului de înregistrare și pentru a personaliza website-ul. Un cookie este un mic fișier de text, care este plasat pe hard disk de către un server de paginile web. Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru a executa programe sau instalarea virușilor pe calculătorul Dumneavoastra. Cookie-urile sunt unice și pot fi citite numai de către un server web din domeniul, care a emis cookie-ul respectiv.

Unul dintre scopurile principale ale cookie-urilor este comoditatea, ca să economisiți timp. De exemplu, dacă personalizați o pagină web sau navigați într-un website, un cookie ajută website-ul să se amintească informațiile Dumneavoastra specifice cu privire la vizitele ulterioare. Acest lucru simplifică procesul livrării conținutului respectiv, navigarea website-ului, etc. Când vă întoarceți la website, informațiile, pe care le-ați furnizat anterior pot fi recuperate, astfel încât să puteți utiliza cu ușurința funcțiunile website-ului personalizate de către Dumneavoastra.

Aveți opțiunea de a accepta sau refuza cookie-urile. Majoritatea browser-urilor web acceptă automat cookie-urile, dar prin setare a browser-ului Dumneavoastra puteți, dacă doriți, să le refuzați. Dacă alegeți să refuzați cokie-urile, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin funcțiunile interactive ale acestui website sau ale unor alte website-uri, pe care le vizitați.

 

VІІІ.Răspundere

Echipa societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL depune toate eforturile pentru a menține informațiile cele mai exacte și actuale pe acest website.

FURTUNURI GROUP SRL nu este responsabilă pentru:

  • Orice daune, reale sau imaginare, care decurg din sau în legătură cu accesul (sau lipsa accesului) la website și utilizarea conținutului informațiilor postate de către utilizătorii înregistrați ai website-ului furtunuri.com;
  • Informațiile, conținute în website-urile, la care furtunuri.com conține linkuri, precum și consecințele vizitei lor;
  • Opiniile, exprimate în forumuri (comentariile);
  • Conținutul publicitățiilor, publicate pe website.

Utilizătorii își asumă responsabilitatea personală pentru a verifica informațiile sale proprii, înainte de publicarea lor pe website.

Conținutul website-ului se poate modifica fără preaviz.

Folosirea acestui website se face pe riscul Dumneavoastra. Nici FURTUNURI GROUP SRL, nici filialele sale, angajații, directorii sau administratorii, reprezentanții sau alte persoane, implicate în crearea, menținerea, gestionarea sau administrarea website-ului, nu vor fi responsabili pentru orice daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, cauzate sau de orice alte natură, care decurg din sau altfel legate de utilizarea acestui website sau a conținutului acestuia, indiferent dacă motivul este un contract, prejuduciu, răspundere strictă, etc., chiar și dacă a existat un avertisment cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

 

ІХ.Utilizarea ilegală sau interzisă

Ca o condiție de utilizare a Serviciilor este să nu le utilizați pentru scopuri ilegale sau scopuri, care sunt interzise în temeiul prezentelor Condiții de folosire, restricții și explicații. Nu aveți dreptul să utilizați Serviciile în nici un mod, care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta un server sau a rețea (rețele), conectate la serverul societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL, sau să preveniți o parte terță de a utiliza oricare dintre Servicii. Nu aveți dreptul să încercați să obțineți acces neautorizat la un Serviciu, un cont străin, un sistem de calculătoare sau o rețea, conectate la un server al societății comerciale FURTUNURI GROUP SRL, sau la oricare dintre Servicii, prin activitățiile de hacking, căutarea intenționată a parolelor de acces sau prin orice alte mijloace. Nu aveți dreptul să obțineți și să încercați să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace, care sunt incluse in Servicii într-un mod neintenționat.

 

Х. Linkuri către website-urile părților terțe

Website-ului poate conține link-uri către alte website-uri, aflate în proprietate sau operate de către alte părți decât FURTUNURI GROUP SRL. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea Dumneavoastra și includerea lor nu implică aprobarea website-ului respectiv. Link-urile către website-urile părților terțe vă vor duce în afara acestui website. FURTUNURI GROUP SRL nu controlează și nu este responsabilă pentru conținutul, politica protecției informațiilor de caracter personal, pentru conținutul link-urilor, care se conține acolo, pentru modificări, actualizări și securitatea acestor website-uri. Fără a limita cele sus menționate, FURTUNURI GROUP SRL refuză în mod expres orice responsabilitate în cazul în care aceste website-uri:

- încalcă drepturile proprietății intelectuale ale părților terțe;

- sunt inexacte, incomplete sau care aduc în eroare;

- nu sunt adecvate pentru scopul comercial sau un scop specific de altă natură;

- nu oferă securitate adecvată;

- conțin viruși sau alte componente daunătoare;

- sunt defaimătoare sau calomniatoare.

Mai mult decât atât FURTUNURI GROUP SRL nu-și a exprimat aprobarea față de conținutul acestor website-uri și produsele și serviciile oferite în ele. Dacă stăbiliți o legătură cu astfel de website-uri, faceți acest lucru pe propriu risc și fără permisiunea noastră.

FURTUNURI GROUP SRL nu este responsabilă penru distribuirea unor materiale pe calea electronică sau o altă formă de transmisie, primită de la website-ul, către care are un link website-ul furtunurigroup.com.

 

ХІ. Politica privind ideile nesolicitate

FURTUNURI GROUP SRL și angajații ei nu acceptă și nu ia în considerare idei și opinii, care nu au fost solicitate și sunt depuse la inițiativa expeditorului. Vă rugăm să nu ne trimiteți materiale originale cu drepturi de autor, mostre, demo-uri sau alte lucrări. În cazul în care, în pofida solicitării noastre de a nu ne trimite ideile și materialele Dumneavoastra, acestea sunt trimise încă pe propria responsabilite Dumneavoastra, ar trebui să luați în considerare faptul că FURTUNURI GROUP SRL nu garantează că ideile și materialele Dumneavoastra vor fi tratate ca fiind confidențiale sau ca obiectul drepturilor proprietății intelectuale.

 

ХІІ. Actualizarea prezentelor Condiții de folosire

FURTUNURI GROUP SRL poate în orice moment și fără notificare să revizuiască aceste Condiții de folosire prin actualizarea acestui post. Aceste versiuni revizuite sunt obligatorii pentru Dumneavoastra, de aceea este recomandat să vizitați periodic prezenta pagină pentru a revizui condițiile actuale de folosire.

Pentru toate problemele nerezolvate prin prezentele Condiții de folosire se vor aplica prevederile legislației civile și ale celei comerciale a Republicii România.

 

FURTUNURI GROUP SRL